Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Zbyt niskie świadczenie pieniężne dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Odpowiedź MSWiA

Wersja Operacje
11/23/2022 - 15:57 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MSWiA

Bieżąca wersja
10/21/2022 - 10:33 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-10-21 10:28:05
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-11-23 15:57:20
Opis: Dochodzi odpowiedź MSWiA
Operator: Łukasz Starzewski