Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ile kontroli rachunków bankowych obywateli przeprowadzono po zmianie prawa podatkowego? RPO pyta MF

Data:
  • Od 1 lipca 2022 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące kontroli kont bankowych obywateli
  • W związku z pojawiającymi się informacjami o zintensyfikowaniu takich kontroli po wejściu w życie nowelizacji, RPO pyta Ministra Finansów - ile kontroli przeprowadzono w nowym trybie

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o zintensyfikowaniu kontroli kont bankowych obywateli po wejściu w życie nowelizacji prawa podatkowego.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie Minister Finansów w kwietniu 2022 r. zapewniła, że podda ponownej analizie brzmienie art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Odnosząc się do tej konkluzji RPO prosi o przekazanie informacji w tym zakresie.

Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, obowiązek banku sporządzenia i przekazania informacji nt. konkretnego rachunku bankowego dotyczy osoby fizycznej.

Poprzednio – osoby podejrzanej. RPO wskazywał, że znacząco poszerzyło to zakres nie tylko kompetencji organu, ale przede wszystkim zakres ingerencji w strefę prywatności wszystkich obywateli.

W związku z tym RPO Marcin Wiącek prosi minister Magdalenę Reczkowską o wskazanie liczby dokonanych kontroli przeprowadzonych w nowym trybie.

VII.501.41.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-10-07 15:44:40
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-11-24 14:10:47
Opis: Dochodzi odpowiedź MF
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-10-07 15:51:39
Operator: Krzysztof Michałowski