Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wynagrodzenia referendarzy sądowych są niższe niż przewiduje ustawa. RPO prosi Ministerstwo Sprawiedliwości o wyjaśnienia

Data:
  • Referendarze sądowi skarżą się, że ich wynagrodzenia są ustalane niezgodnie z ustawą
  • Powinny być ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Tymczasem wykorzystywana jest do tego znacznie niższa kwota wyznaczona z pominięciem przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dotkliwość zastosowanego rozwiązania istotnie pogłębia również obecny poziom inflacji i szybkości jej wzrostu oraz fakt, że referendarze nie mogą otrzymywać premii i nagród ani podejmować dodatkowego zatrudnienia

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę od stowarzyszenia reprezentującego referendarzy sądowych na sposób ustalania wysokości ich wynagrodzeń.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów i referendarzy sądowych stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale poprzedniego roku. Jeżeli jest ono niższe, niż rok wcześniej, przyjmuje się dotychczasową podstawę.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł. Mimo to, w projekcie przepisów budżetowych dotyczących wynagrodzenia sędziów i referendarzy sądowych w 2023 r. za podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjęto kwotę znacznie niższą, wynoszącą 5444,42 zł. 2023 r. byłby zatem trzecim rokiem z rzędu, w którym wynagrodzenie referendarzy ustalane jest według podstawy przyjętej wbrew przepisom ustawy.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o wskazanie przyczyn tej praktyki.

III.7040.116.2021

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-09-23 10:46:20
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski