Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wynagrodzenia referendarzy sądowych są niższe niż przewiduje ustawa. RPO prosi Ministerstwo Sprawiedliwości o wyjaśnienia. MS odpowiada

Data:
  • Referendarze sądowi skarżą się, że ich wynagrodzenia są ustalane niezgodnie z ustawą
  • Powinny być ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Tymczasem wykorzystywana jest do tego znacznie niższa kwota wyznaczona z pominięciem przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dotkliwość zastosowanego rozwiązania istotnie pogłębia również obecny poziom inflacji i szybkości jej wzrostu oraz fakt, że referendarze nie mogą otrzymywać premii i nagród ani podejmować dodatkowego zatrudnienia
  • AKTUALIZACJA: W odpowiedzi na pismo RPO wiceminister Michał Woś wskazuje podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów przyjęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Informuje też, że waloryzacja wynagrodzeń została zaplanowana na rok 2023 z zastosowaniem wskaźnika zgodnego z obowiązującymi przepisami ustawy ustrojowej

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę od stowarzyszenia reprezentującego referendarzy sądowych na sposób ustalania wysokości ich wynagrodzeń.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów i referendarzy sądowych stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale poprzedniego roku. Jeżeli jest ono niższe, niż rok wcześniej, przyjmuje się dotychczasową podstawę.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł. Mimo to, w projekcie przepisów budżetowych dotyczących wynagrodzenia sędziów i referendarzy sądowych w 2023 r. za podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjęto kwotę znacznie niższą, wynoszącą 5444,42 zł. 2023 r. byłby zatem trzecim rokiem z rzędu, w którym wynagrodzenie referendarzy ustalane jest według podstawy przyjętej wbrew przepisom ustawy.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o wskazanie przyczyn tej praktyki.

Odpowiedź MS

W odpowiedzi na pismo Rzecznika wiceminister Michał Woś informuje, że w 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze sędziego zostało ustalone na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Zgodnie z tymi przepisami postawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w roku 2022 stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r.

Waloryzacja wynagrodzeń sędziów oraz wydatków do nich relacjonowanych (takich jak np. wynagrodzenia referendarzy sądowych) została zaplanowana na rok 2023 z zastosowaniem wskaźnika zgodnego z obowiązującymi przepisami ustawy ustrojowej.

Ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu będzie znany po przyjęciu przez Sejm ustawy budżetowej wraz z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

III.7040.116.2021

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski