Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wzrost cen żywności i inflacja a stawki wyżywienia osadzonych. RPO do Służby Więziennej  

Data:
  • Wobec wzrostu cen żywności oraz inflacji RPO widzi potrzebę zwiększenia stawek dziennych kosztów posiłków dla norm wyżywienia i diet osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych
  • RPO dowiedział się już o podwyższeniu przez jednostki penitencjarne średnich dziennych kosztów wyżywienia w normie podstawowej
  • Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska zwraca się w tej sprawie do Służby Więziennej

Obserwujemy postępujący spadek siły nabywczej środków przeznaczanych na zakup artykułów na potrzeby wyżywienia osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, co jest konsekwencją znacznego wzrostu cen żywności. 

W tej sytuacji - w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich - istnieje potrzeba zwiększenia stawek dziennych kosztów posiłków dla poszczególnych rodzajów norm wyżywienia oraz diet. Rozwiązania legislacyjne pozwalają na taki zabieg.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych wskazuje bowiem jedynie minimalne stawki dziennych kosztów posiłków i napojów. 

Przy obowiązującym brzmieniu przepisu nie ma więc przeszkód, aby w sytuacji wzrostu cen żywności zwiększyć stawkę dziennych kosztów posiłków i dostosować do sytuacji panującej na rynku.

Takie stanowisko zajął Minister Sprawiedliwości. Zapewnił, że służby żywnościowe przy sporządzania całodziennego jadłospisu biorą pod uwagę wykorzystanie minimalnej stawki wyżywienia, ale pod warunkiem niepogorszenia jakości wyżywienia osadzonych, tj. ewentualnego zmniejszenia objętości dań, zapewnienia wymaganej wartości kalorycznej posiłków, procentowej zawartości składników odżywczych oraz liczby warzyw lub owoców w ciągu dnia.

Informacja o podwyższeniu przez jednostki penitencjarne średnich dziennych kosztów wyżywienia w normie podstawowej  znalazła potwierdzenie w toku rozpoznawania w Biurze RPO wniosków osób pozbawionych wolności.

W związku tym Hanna Machińska prosi zastępcę Dyrektora Generalnego SW ppłk. Piotra Sękowskiego o stanowisko, w tym o poinformowanie:

  • o ile zwiększono w roku bieżącym budżet przeznaczony na wydatki na żywienie osadzonych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego;
  • czy w ramach planowania budżetowego na rok 2023 przewidziano dodatkowe środki na wyżywienie skazanych - z uwzględnieniem wskaźników inflacji.

IX.517.2016.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź SW
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski