Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opóźnienia w dofinansowaniu przez ZUS pobytu dziecka w żłobku 

Data:
  • Ludzie skarżą się na opóźnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ws. dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się w tej sprawie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej

Rzecznik  dostaje skargi obywateli na rozpatrywanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosków o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Informują oni zarówno o długim okresie oczekiwania na przyznanie dofinansowania, jak i o trudnościach z uzyskaniem informacji o stanie sprawy od pracowników ZUS i infolinii. W niektórych przypadkach skarżący nie otrzymali również odpowiedzi na pisma do ZUS. 

Wszystko to prowadzi do konieczności pokrywania przez rodziców całej opłaty za żłobek za dany miesiąc. Stawia to ich w gorszej sytuacji w porównaniu z osobami, które takie dofinansowanie otrzymały we właściwym czasie.

25 lipca 2022 r. RPO zwrócił się do Departamentu Obsługi Klientów o wyjaśnienia w sprawie indywidualnej (znak: VII.7030.15.2022.AMB). W odpowiedzi wnioskodawczyni z 8 sierpnia 2022 r. Naczelnik Wydziału potwierdził, że realizacja sprawy prowadzona była z naruszeniem ustawowego terminu. Odpowiedź nie zawierała jednak informacji o przyczynach opóźnień.

Dlatego RPO zwraca się do prezes ZUS o wyjaśnienia, a zwłaszcza o informacje nt. działań podejmowanych w celu usprawnienia obsługi klientów ZUS we wskazanym zakresie.

VII.7037.105.2022
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź ZUS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski