Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla ZUS w pandemii nie wypłacał odsetek za zwłokę. Co dalej? - pytał RPO. MRiPS: bez zmian

Wersja Operacje
09/08/2022 - 11:58 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź ZUS

Bieżąca wersja
08/03/2022 - 11:00 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi poprawka w pierwszym akapicie

07/27/2022 - 14:46 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź ZUS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi poprawka w pierwszym akapicie
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski