Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla RPO przedstawił Informację o działalności w 2021 roku sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Wersja Operacje
07/22/2022 - 15:57 przez Krzysztof Mich…

Korekta i drobne poprawki techniczne i stylistyczne

Bieżąca wersja
07/20/2022 - 16:40 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odnośnik do zapisu transmisji posiedzenia komisji

07/20/2022 - 16:17 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Korekta i drobne poprawki techniczne i stylistyczne
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odnośnik do zapisu transmisji posiedzenia komisji
Operator: Krzysztof Michałowski