Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Dwie ostatnie zaskarżone przez Rzecznika uchwały „anty-LGBT” –  unieważnione przez WSA

Wersja Operacje
05/20/2022 - 11:27 przez Krzysztof Mich…

Dochodzą wyroki z uzasadnieniem

Bieżąca wersja
05/09/2022 - 19:52 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi uzupełnienie backgroundu

05/09/2022 - 11:20 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-05-09 11:18:27
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-05-20 11:27:02
Opis: Dochodzą wyroki z uzasadnieniem
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-05-09 19:52:14
Opis: Dochodzi uzupełnienie backgroundu
Operator: Łukasz Starzewski