Znieść ograniczenia widzeń osadzonych z bliskimi. RPO do dyrektora Służby Więziennej

Data:
  • Rząd znosi obostrzenia sanitarne związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2
  • W zakładach karnych i aresztach nadal obowiązują ograniczenia widzeń osadzonych z bliskimi
  • RPO zwraca się do Służby Więziennej o rozważenie przywrócenia zasad widzeń sprzed wybuchu pandemii

W ostatnim czasie obserwowany jest spadek liczby osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Zmniejsza się też liczba hospitalizacji w związku z zachorowaniem na Covid-19. Skłoniło to rząd do rezygnacji ze znacznej części obowiązujących dotychczas obostrzeń sanitarnych. Zapowiedziano również zniesienie obowiązku noszenia maseczek.

Jednym z kluczowych elementów przeciwdziałania pandemii przez Służbę Więzienną jest monitorowanie zagrożenia i elastyczne dostosowanie do niego zasad odbywania widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

RPO zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed Służbą Więzienna związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego osobom przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych, odwiedzającym, funkcjonariuszom oraz pracownikom. Lecz poprawiająca się sytuacja pandemiczna i wynikające z tego likwidacje obostrzeń sanitarnych nie powinny pozostawać bez wpływu na sytuację osób pozbawionych wolności.

Ograniczenia widzeń z bliskimi są dolegliwe dla realizacji prawa do życia rodzinnego skazanych. Z kolei utrzymywanie możliwe częstych i bezpośrednich relacji rodzinnych oraz kontaktów ze światem zewnętrznym ma niewątpliwie korzystny wpływ na osoby pozbawione wolności.

Z tego powodu Zastępczyni RPO Hanna Machińska zwraca się do gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o informacje co do planów dalszego normalizowania zasad widzeń i w jakim czasie planowane jest przywrócenie ich częstotliwości sprzed wybuchu pandemii. Prosi również o dopuszczenie większej liczby dzieci do odbywania widzeń z rodzicami pozbawionymi wolności.

IX.517.1642.2020

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-03-23 08:15:25
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-04-05 15:53:45
Opis: Dochodzi poprawa pisowni
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-04-05 15:52:45
Opis: Dochodzi odpowiedź SW
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-04-05 15:30:58
Operator: Krzysztof Michałowski