Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Znieść ograniczenia widzeń osadzonych z bliskimi. Służba Więzienna: widzenia przywrócone, z wymogami bezpieczeństwa

Data:
  • Rząd znosi obostrzenia sanitarne związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2
  • W zakładach karnych i aresztach nadal obowiązują ograniczenia widzeń osadzonych z bliskimi
  • RPO zwraca się do Służby Więziennej o rozważenie przywrócenia zasad widzeń sprzed wybuchu pandemii
  • AKTUALIZACJA: SW przywróciła widzenia, z wymogami bezpieczeństwa: łączna liczba osób odwiedzjących nie może przekroczyć trzech, obowiązkowa jest uprzednia dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury, a zgłoszenia na widzenia składa się mailowo lub telefonicznie

W ostatnim czasie obserwowany jest spadek liczby osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Zmniejsza się też liczba hospitalizacji w związku z zachorowaniem na Covid-19. Skłoniło to rząd do rezygnacji ze znacznej części obowiązujących dotychczas obostrzeń sanitarnych. Zapowiedziano również zniesienie obowiązku noszenia maseczek.

Jednym z kluczowych elementów przeciwdziałania pandemii przez Służbę Więzienną jest monitorowanie zagrożenia i elastyczne dostosowanie do niego zasad odbywania widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

RPO zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed Służbą Więzienna związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego osobom przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych, odwiedzającym, funkcjonariuszom oraz pracownikom. Lecz poprawiająca się sytuacja pandemiczna i wynikające z tego likwidacje obostrzeń sanitarnych nie powinny pozostawać bez wpływu na sytuację osób pozbawionych wolności.

Ograniczenia widzeń z bliskimi są dolegliwe dla realizacji prawa do życia rodzinnego skazanych. Z kolei utrzymywanie możliwe częstych i bezpośrednich relacji rodzinnych oraz kontaktów ze światem zewnętrznym ma niewątpliwie korzystny wpływ na osoby pozbawione wolności.

Z tego powodu zastępczyni RPO Hanna Machińska zwraca się do gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o informacje co do planów dalszego normalizowania zasad widzeń i w jakim czasie planowane jest przywrócenie ich częstotliwości sprzed wybuchu pandemii. Prosi również o dopuszczenie większej liczby dzieci do odbywania widzeń z rodzicami pozbawionymi wolności.

Odpowiedź SW  

(...)

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informuję, że powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zespół do koordynowania działań podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podjął decyzję o zmianie zasad organizacji widzeń i wypracował między innymi następujące rekomendacje w tym zakresie:
1) łączna liczba osób odwiedzjących nie może przekroczyć trzech (tj. maksymalnie 1 osoba dorosła i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko);
2) widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 Kkw;
3) odstąpiono od stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt, które dotychczas obowiązywały;
4) w trakcie widzenia zezwolono na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego;
5) w trakcie widzenia osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani zostali do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia;
6) obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych przed rozpoczęciem widzenia;
7) zgłoszenia rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywają się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej.

Ww. rekomendacje zostały wprowadzone pismem z 26 marca 2022 r.

Pragnę zapewnić, że Służba Więzienna stale monitoruje sytuację epidemiczną w kraju i podejmuje działania zmierzające do normalizacji zasad odbywania widzeń.

Kolejne decyzje dotyczące tej problematyki będą podejmowane na bazie publikowanych danych dotyczących liczby zachorowań w kraju. Pod uwagę będzie brana również potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz wprowadzane kolejne przepisy dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(całość odpowiedzi z załącznikach poniżej)

IX.517.1642.2020

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi poprawa pisowni
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź SW
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski