Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Umożliwić Polakom studiującym w Ukrainie kontynuację nauki w Polsce. Odpowiedź MZ

Data:
  • Po napaści Rosji na Ukrainę Polacy, studiujący dotychczas medycynę na ukraińskich uczelniach, chcą kontynuować naukę w Polsce 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o działania, które to umożliwią
  • AKTUALIZACJA: Minister Zdrowia w odpowiedzi opisał działania, podjęte w  porozumieniu z rektorami i Ministrem Edukacji i Nauki, zmierzające do tego, aby tacy studenci mogli kontynuować kształcenie w Polsce

Do RPO wpływa wiele pism od obywateli Polski, studiujących dotychczas medycynę na ukraińskich uczelniach. Proszą  o wskazanie możliwości kontynuowania na polskich uczelniach w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. 

Rzecznik udziela pełnego wsparcia tej inicjatywie. 25 lutego poinformował Ministra Edukacji i Nauki o takim problemie studentów Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu oraz studentów z Użhorodu. Poprosił o podjęcie stosownych działań.

Z pism do RPO wynika jednak, że problem ma charakter bardziej ogólny. W ostatnich dniach do Rzecznika zwrócili się w tej sprawie studenci Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku oraz studenci Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego we Lwowie.

Zależy im na umożliwieniu kontynowania zajęć na polskich uczelniach w ramach studiów stacjonarnych, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć z ukraińskich uczelni. 

Ponadto zgłosili oni problem niemożności uzyskania dokumentów świadczących o przebiegu dotychczasowych studiów w związku z brakiem kontaktu z uczelniami w Ukrainie.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi ministra o pilne podjęcie - we współpracy z odpowiednimi uczelniami wyższymi - działań umożliwiających kontynuację studiów w Polsce polskim studentom kształcącym się dotychczas w Ukrainie.

VII.7033.33.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejna odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski