Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dramatyczna sytuacja podopiecznych w ośrodku dla dzieci i młodzieży. BRPO prosi o wyjaśnienia

Data:
  • Media poinformowały o dramatycznej sytuacji w ośrodku dla dzieci i młodzieży
  • Jego podopieczni mają doświadczać przemocy fizycznej i psychicznej ze strony wychowawców
  • Instytucjom, które powinny kontrolować ośrodek, zarzuca się ignorowanie problemu
  • Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje i prosi właściwe organy o wyjaśnienia 

Do RPO dotarły informacje o dramatycznej sytuacji podopiecznych Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec", którzy mają doświadczać wyjątkowego okrucieństwa.

Z informacji mediów wynika, że dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi - zamiast otrzymywać fachową pomoc i wsparcie ze strony personelu - są narażone na niewyobrażalną wręcz przemoc fizyczną i psychiczną. Upokorzenia, bicie, strach – to codzienność młodych ludzi przebywających w tym ośrodku.

Zarówno podopieczni, ich rodziny, jak i lekarki i pielęgniarki, pisały skargi i zawiadomienia. Instytucje państwowe zobowiązane do sprawowania kontroli nad takimi ośrodkami ignorowały sytuację. Dramat chorych dzieci, które powinny być otoczone szczególną troską i opieką, pozostaje niezauważany. Zarazem postepowanie w związku ze złożonymi zawiadomieniami wszczęła prokuratura.

Biuro RPO o stanowisko w sprawie zwraca się do prezes ośrodka, a do miejscowej prokuratury - o pierwsze ustalenia śledztwa. Ponadto prosi śląski Urząd Marszałkowski i Kuratora Oświaty oraz rzeczników praw dziecka oraz praw pacjenta o ustosunkowanie się do sprawy i o informacje nt.  prowadzonych w ośrodku kontroli.

V.7016.19.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź prezes ośrodka w Kamieńcu
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski