Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur"

Do zakresu działania Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” należy:

  • regularne sprawdzanie sposobu traktowania pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przedstawianie propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych;
  • sporządzanie rocznego raportu z działalności, który jest następnie publikowany
  • podejmowanie działań edukacyjnych, związanych z podnoszeniem świadomości społecznej w zakresie zapobiegania torturom

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dodano dyrektora zespołu
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Aktualizacja
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP