Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur"

Zespołem kieruje Przemysław Kazimirski

Do zakresu działania Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” należy:

  • sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym organom władzy, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przygotowywanie propozycji i uwag dla Rzecznika, odnośnie obowiązujących lub projektowanych przepisów prawnych;
  • merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji” zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dodano dyrektora zespołu
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Aktualizacja
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP