Nagroda im. dra Macieja Lisa dla dr Moniki Zimy-Parjaszewskiej

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na transmisję uroczystości wręczenia Nagrody im. dra Macieja Lisa dr Monice Zimie-Parjaszewskiej, która odbędzie się 16 listopada 2021 r. w godzinach 16.00-17.30

Link do transmisji on-line https://youtu.be/6_EiaYUJ_1o

Program wydarzenia

godz. 16.00 

Otwarcie spotkania – Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW; Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, JE ks. bp Waldemar Pytel
Laudacja – dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH w Warszawie
Wręczenie nagrody – Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW
Wystąpienie laureatki – dr Monika Zima-Parjaszewska
Wystąpienia gości
Pokaz dokumentu pt. "Moje pokemony są fajniejsze"
Występ artystyczny - grupa składająca się z uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przystań” 

ok. 17.30 – zakończenie 

 

dr Monika Zima-Parjaszewska 

Prezeska Zarządu Głównego PSONI, jest siostrą dorosłego brata oraz matką córki z niepełnosprawnością intelektualną. Całe swoje życie zajmuje się sprawami osób z niepełnosprawnościami, działając zawodowo i społecznie na rzecz ich pełnego włączenia, walcząc o realizację praw człowieka i obywatela, wspierając ich w dążeniu do samostanowienia i niezależności. 
W 2009 roku w swojej rozprawie doktorskiej pt. „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ograniczenie praw konstytucyjnych w świetle artykułu 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku” obroniła postawioną tezę o ograniczaniu wolności i praw człowieka poprzez ubezwłasnowolnienie jako niezgodne z Konstytucją. 
Nadal walczy o zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce wspieranym podejmowaniem decyzji –zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. 
Jako współautorka programu szkolenia self-adwokatów, osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących we własnym imieniu – rzeczników własnych spraw, działa na rzecz wzmocnienia ich samooceny i rozwoju osobistego, prowadzących do pełnego włączenia społecznego. 
Dla dr Moniki Zimy-Parjaszewskiej pełna podmiotowość osób z każdym rodzajem niepełnosprawności jest oczywista, bez względu na rodzaj i stopień indywidualnych problemów. Jest w swoich działaniach nieugięta i bezkompromisowa, a jednocześnie maksymalnie wrażliwa na wszelkie przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania. 
Adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej. Prawniczka, ekspertka, mentorka w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Prawniczka w prywatnych kancelariach adwokackich, w Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego. Wykładowca WPiA UW. 
Działalność społeczna: 

  • 2012-2016 – wiceprezeska, od 2016 - prezeska Zarządu Głównego PSONI
  • sekretarz Zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
  • 2011-2021 – współprzewodnicząca Komisji Ekspertów do Spraw Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • od 2017 – przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VII kadencji
  • od 2020 – członkini Rady Dostępności.

Autorka ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Kierownik naukowy projektu badawczego „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce”. Współautorka Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami, wspieranego przez ponad 50 organizacji pozarządowych w Polsce, złożonego w 2015 roku w ONZ.

 

Patron Nagrody RPO dr Maciej Lis (1950-2015) 

Motto życiowe: tak kształtować rzeczywistość, aby było więcej dobra wokół nas. 
Od urodzenia mieszkaniec Wrocławia. Absolwent Liceum Muzycznego. Doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 100 publikacji naukowych. 
Organizator i dyrektor (w latach 2004-2015) Zespołu Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu. Aktywny działacz wielu stowarzyszeń, organizacji społecznych i ruchów obywatelskich działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób ubogich, m.in. członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich i Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Rady Diakonii w RP, fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław – Dortmund. 
Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji a także Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. 
Ponad 20 lat związany był z chórem Cantores Minores Wratislavienses, a następnie Capella Ecumenica.
 

Załączniki:

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-11-15 13:44:15
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-11-22 14:37:59
Opis: dochodzi laudacja na cześć Laureatki
Operator: Monika Okrasa
Data: 2021-11-16 18:40:23
Opis: dochodzą zdjęcia
Operator: Monika Okrasa