Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sławomir Piechota laureatem Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa

Data:
Tagi: wydarzenie

 

W dniu 23 października 2015 r. Kapituła Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. dra Macieja Lisa w składzie: dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Adam Jezierski – Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Ks. Marcin Orawski – II Proboszcz Parafii Ewangelicko-Luterańskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ewa Lis, Paulina Lis, oraz Krzysztof Lis
postanowiła uhonorować Pana Sławomira Piechotę.

 

Sławomir Piechota to wieloletni samorządowiec, parlamentarzysta i społecznik. Z wykształcenia i z zawodu – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta USIA oraz US Department of Commerce. Jednak przede wszystkim jak sam o sobie mówi „skuteczny polityk społeczny”. W latach 1990-1994 był pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego ds. osób niepełnosprawnych, równocześnie kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Biura (Urzędu) Pracy. Organizator współpracy polskich władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z partnerami w Niemczech, USA, Szwecji, Ukrainie i Czechach. Z rekomendacji Unii Metropolii Polskich – Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezes Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich. Przewodniczący Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jest laureatem Plebiscytu TVP i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Człowiek bez barier” 2003.

Sam będąc osobą niepełnosprawną angażuje się w pomoc innym w pokonywaniu barier, zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Od wielu lat walczy o zmianę przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. W dużej mierze dzięki niemu zmieniła się sytuacja wychowanków wrocławskich domów dziecka, dla których stworzono placówki rodzinne, powstało kilkadziesiąt świetlic osiedlowych i zlikwidowano wiele barier architektonicznych w mieście.

 

Uroczysta Gala wręczenia Nagrody odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. we Wrocławiu.


Nagroda im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci Macieja Lisa – Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

 

Dr Maciej Lis (1950-2015)
Motto życiowe: tak kształtować rzeczywistość, aby było więcej dobra wokół nas.
Od urodzenia mieszkaniec Wrocławia, z którym związany był zawodowo i rodzinnie.
Doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 100 publikacji naukowych w kraju i za granicą. Jako stażysta gościł na kilkunastu uniwersytetach w Niemczech, Rosji i Czechach.
Od maja 2004 r. powołany na organizatora pierwszego Zespołu Terenowego BRPO we Wrocławiu, w lipcu 2004 r. mianowany na dyrektora tego Zespołu, zaś 15 września 2004 r. powołany został przez Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisko Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcję tę pełnił, aż do śmierci 19.04.2015 r.
Absolwent Liceum Muzycznego. Jako muzyk ponad 20 lat równolegle zawodowo związany był ze światowej sławy chórem Cantores Minores Wratislavienses pod dyr. Edmunda Kajdasza, a następnie śpiewał w chórze, którego był współzałożycielem Capella Ecumenica Jego pasją była gra na fortepianie, zajmował się także aranżowaniem i komponowaniem.
W latach 2000 – 2004 był Współprzewodniczącym Komisji Regulacyjnej w Warszawie ds. rozpatrywania wniosków Kościoła Luterańskiego w Polsce o zwrot nieruchomości kościelnych. Przewodniczący Komisji Prawnej Synodu Kościoła Luterańskiego w Polsce.
Aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych ruchu obywatelskiego (m.in. fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław – Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, i in.), szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich. Aktywnie działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP