Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak służby konsularne pomagają aresztowanemu Andrzejowi Poczobutowi – RPO pyta ambasadora RP w Mińsku 

Data:
  • 25 września 2021 r. minęło pół roku od aresztowania  Andrzeja Poczobuta 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem odbiera informacje dotyczące jego sytuacji i działań białoruskich władz
  • Dlatego pyta ambasadora RP w Mińsku o informacje nt. pomocy udzielanej aresztowanemu przez polskie służby konsularne

Pod koniec marca 2021 r. białoruskie służby zatrzymały m.in. dziennikarza Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej społeczności w Białorusi. Odmówiono mu wtedy kontaktu z adwokatem, co budziło poważne wątpliwości RPO z punktu widzenia podstawowych praw człowieka.

Rzecznik pytał wtedy ministra spraw zagranicznych  Zbigniewa Raua o działania podejmowane przez polskie służby konsularne w sprawie Andrzeja Poczobuta oraz innych uwięzionych przedstawicieli polskiej społeczności, m.in. Andżeliki Borys, przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi.

Z odpowiedzi MSZ wynikało, że konsulowie RP na Białorusi pozostają w stałym kontakcie z rodzinami i adwokatami osób zatrzymanych oraz monitorują na bieżąco działania miejscowych służb. 

Teraz niepokój RPO budzą doniesienia medialne o pogarszającym się stanie zdrowia aresztowanego oraz ograniczaniu mu dostępu do opieki medycznej czy przetrzymywaniu leków przekazanych przez rodzinę. 

Motywowane politycznie represje i próby wywierania nacisku stanowią naruszenie fundamentalnych praw człowieka. 

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację red. Andrzeja Poczobuta i skalę wymierzonych w niego represji, Marcin Wiącek zwrócił się do ambasadora RP w Mińsku Artura Michalskiego o informacje nt. obecnie podejmowanych działań  i o pomocy udzielanej aresztowanemu przez polskie służby konsularne.   

VII.531.23.2021
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź ambasady RP w Mińsku
Operator: Łukasz Starzewski