Marcin Wiącek rozmawiał z komendantem głównym policji

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się 9 września 2021 r. z komendantem głównym policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem.

Omówiono najważniejsze problemy w działaniach policji identyfikowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zarówno w kontekście skarg obywateli, jak i działań prewencyjnych podejmowanych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, działający w Biurze RPO. Rozmawiano również o perspektywach i formach dalszej współpracy w kwestii ochrony praw człowieka.

W tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklarował gotowość pomocy Biura RPO w szkoleniach funkcjonariuszy.

W spotkaniu w KGP uczestniczyli także zastępczyni RPO dr Hanna Machińska i dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Przemysław Kazimirski. Ze strony KGP brali w nim udział mł. inspektor Krzysztof Łaszkiewicz - pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka, insp. Jolanta Wróbel - zastępczyni dyrektora Biura Kadr KGP oraz insp. Dariusz Szuba - dyrektor Biura Kontroli KGP.