Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla RPO: co zrobić, by pielęgniarki i ratownicy medyczni podejmowali pracę w dps? MZ zapowiada korzystne zmiany

Wersja Operacje
04/12/2022 - 15:56 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi poprawka techniczna

Bieżąca wersja
04/12/2022 - 10:32 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi data aktualizacji

04/12/2022 - 10:14 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MZ

07/13/2021 - 13:35 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi poprawka techniczna
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi data aktualizacji
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski