Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Sąd pozbawił spadkobierców zmarłego prawa do ograniczenia odpowiedzialności za jego długi. Skarga nadzwyczajna RPO  

Wersja Operacje
10/28/2022 - 13:53 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi informacja o odrzuceniu skargi nadzwyczajnej

Bieżąca wersja
04/06/2021 - 13:58 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o odrzuceniu skargi nadzwyczajnej
Operator: Krzysztof Michałowski