Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Rzecznik wsparł obywatelkę dotkniętą przepisami o zawieszaniu biegu przedawnienia podatku. NSA uchylił wyrok WSA

Wersja Operacje
12/28/2023 - 10:02 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi wyrok NSA

Bieżąca wersja
02/01/2021 - 10:11 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski