Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie Falenicy.

Data
,

W dniach 28-30 marca 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Falenicy. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób nieletnich umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Falenicy jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla dziewcząt. Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowy z personelem placówki oraz jej wychowankami, dokonali także oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji. 

W czasie wizytacji, wychowankami placówki było 21 dziewcząt, w tym 3 wychowanki przebywające poza Zakładem, na podstawie art. 90 u.p.n. Część wychowanek, stanowiły dziewczęta z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach, przeniesione do placówki w Warszawie Falenicy na podstawie art. 101 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.  

Warunki bytowe w wizytowanej placówce były zróżnicowane. Niewielka część placówki, która została wyremontowana kilka lat wcześniej była jasna i zadbana. W pozostałej (nieremontowanej części) widoczne były liczne ubytki, zniszczenia czy zabrudzenia (ścian) wskazujące na to, że przestrzeń nie była odnawiana od wielu lat. 

Atmosferę panującą w placówce oceniono natomiast jako bardzo dobrą. Widoczna była dobra komunikacja pomiędzy wychowankami a personelem placówki. Wychowanki podkreślały również bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz dobrze zorganizowany czas spędzany zarówno w placówce jak i na świeżym powietrzu. W trakcie wizytacji wychowanki realizowały drugą turę akcji przygotowywania kanapek dla uchodźców z Ukrainy, które następnie rozdawały wraz z pracownikami placówki przy Dworcu Centralnym w Warszawie. 

Pozytywnym aspektem dostrzeżonym przez wizytujących była również bogata oferta szkoleń, w szczególności oferowanych kadrze pedagogicznej oraz fakt, że psycholożka, pedagożka oraz terapeuta uzależnień objęci są cykliczną superwizją grupową przez eksperta zewnętrznego. 

Wizytujący odnotowali pewne braki w prowadzonej dokumentacji (m.in. dotyczącej osób umieszczanych w izbie chorych, dziennikach wychowawczych czy rejestrach skarg i wniosków). Ponadto, w placówce nie jest prowadzony rejestr zastosowania środków przymusu bezpośredniego. W opinii Krajowego Mechanizmu, skoro zakłady poprawcze mają upoważnienie do ich stosowania, rejestr powinien być prowadzony. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego powinien być niezwłocznie odnotowywany, z określeniem przyczyny, czasu i miejsca oraz osoby wobec której został on zastosowany. 

Szczegółowe zalecenia KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-04-01 12:41:02
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-09-21 10:17:06
Operator: Grażyna Kalisiewicz