Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Płońsku.

Data

W dniu 19 września 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Płońsku (PdOZ).

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania oraz warunków pobytu osób zatrzymanych i przedstawienie zaleceń, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Wizytujący dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz przeprowadzili rozmowy z wybranymi funkcjonariuszami Policji. W trakcie wizytacji w PdOZ w Płońsku przebywał 1 zatrzymany mężczyzna, jednakże odmówił on rozmowy z przedstawicielami KMPT.

PdOZ przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Izba dysponuje 13 miejscami.

Funkcjonariusze KPP w Płońsku posiadają na wyposażeniu 2 Tasery X2 (z kamerami). Jak dotychczas nie były one używane. W ciągu ostatnich dwóch lat w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych stosowano środki przymusu bezpośredniego wobec jednego zatrzymanego (lipiec 2022 r.) w postaci kaftana bezpieczeństwa i kasku ochronnego.

Ostatecznie do osoby tej wezwano karetkę pogotowia, która zdecydowała o umieszczenia jej w szpitalu psychiatrycznym. Delegacja KMPT zwróciła uwagę na konieczność odnotowywania w dokumentacji PdOZ daty i godziny zakończenia stosowania środków przymusu bezpośredniego, a także dokumentowania obrażeń osób zatrzymywanych i przejmowanych do Pomieszczeń. 

Z dużą satysfakcją delegacja KMPT przyjęła informację o prowadzeniu szkoleń dla funkcjonariuszy KPP w Płońsku z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób (np. będących pod wpływem środków psychoaktywnych), wobec których są one podejmowane. 

Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-09-23 13:46:14
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-02-24 10:48:10
Opis: Zamieszczono załącznik - odpowiedź organu na zalecenia KMPT
Operator: Maciej Kuczyński
Data: 2022-12-15 10:48:01
Operator: Grażyna Kalisiewicz