Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Krotoszynie.

Data

W dniu 7 listopada 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie (PdOZ). 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępną rozmowę z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krotoszynie, dokonali oglądu pomieszczeń PdOZ, przeprowadzili poufne rozmowy z osobą zatrzymaną i funkcjonariuszem pełniącym służbę w PdOZ oraz zapoznali się z dostępną na miejscu dokumentacją. 

Wizytowany PdOZ dysponował łącznie 8 miejscami dla osób zatrzymanych (posiadał dwa pokoje trzyosobowe dla osób zatrzymanych i jeden pokój dwuosobowy). W czasie wizytacji w PdOZ przebywała jedna osoba zatrzymana. 

Pokoje dla osób zatrzymanych były czyste, odpowiednio oświetlone, wolne od nieprzyjemnych zapachów i monitorowane. Pozytywnie oceniono stan sprzętu kwaterunkowego, m.in. materacy, poduszek, kocy, prześcieradeł i odzieży dla zatrzymanych. Policja dysponowała też jednorazową bielizną dla osób zatrzymanych. 

Wizytujący widzą konieczność wzmocnienia obsady kadrowej w PdOZ. Służba pełniona jest bowiem przez jednego funkcjonariusza, co może mieć wpływ na jakość sprawowanego nadzoru, realizację praw osób zatrzymanych i bezpieczeństwo.

Jednocześnie wizytujący odnotowali, że funkcjonariusz sprawujący nadzór nad osobami zatrzymanymi, pełni służbę na Stanowisku Kierowania, znajdującym się poza terenem PdOZ. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone z uwagi na złe warunki panujące w pomieszczeniu służbowym w PdOZ.

Przyjęte rozwiązanie organizacyjne może jednak wydłużyć czas reakcji policjanta na zdarzenia w PdOZ i mieć wpływ na realizację uprawnień przysługujących zatrzymanym. Optymalnym rozwiązaniem byłoby więc zapewnienie funkcjonariuszowi możliwości pełnienia służby w samym PdOZ, w odpowiednich warunkach.

Przedstawiciele KMPT nie uzyskali sygnałów o niewłaściwym traktowaniu osoby zatrzymanej, zarówno na etapie samego zatrzymania, późniejszych czynności policyjnych, jak i w czasie pobytu w PdOZ. 

Wizytujący zostali poinformowani, że Komenda dysponuje paralizatorem typu Taser X-2 z kamerą rejestrującą użycie. W latach 2020-2022 urządzenie zostało użyte 3 razy – raz w 2020 r. i dwa razy w 2022 r. 

Przedstawiciele KMPT dokonają analizy dokumentacji wybranych przez siebie przypadków użycia paralizatora, w tym zapisów wideo z kamery zamontowanej w urządzeniu.

W ocenie przedstawicieli KMPT należy wzmocnić zabezpieczenia mające na celu ochronę zatrzymanych przed torturami i złym traktowaniem poprzez: zapewnienie badań lekarskich wszystkich osób zatrzymanych, stworzenie listy adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód na terenie właściwości miejscowej KPP w Krotoszynie, przeszkolenie funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ z Protokołu stambulskiego oraz wyposażenie policjantów podejmujących interwencje w kamery noszone na mundurze (kamery nasobne). 

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-11-17 15:13:48
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-02-09 10:28:22
Operator: Grażyna Kalisiewicz