Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie

Data

W dniu 30 kwietnia 2024 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych (PdOZ), zlokalizowane na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 43a.

Celem wizytacji było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Wizytowany PdOZ przygotowany jest na przyjęcie 9 osób (kobiet i mężczyzn), w 5 pokojach dla osób zatrzymanych. W czasie wizytacji w PdOZ przebywało 3 zatrzymanych.

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu pomieszczeń placówki, przeprowadzili poufne rozmowy z osobami zatrzymanymi i funkcjonariuszami, zapoznali się z dostępną na miejscu dokumentacją oraz sporządzili dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński