Wizytacja KMPT w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Garwolinie

Data

W dniu 29 lipca 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia (PdOZ) zlokalizowane na terenie Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowy z funkcjonariuszami Policji, w tym z Komendantem KPP w Garwolinie, Naczelnikiem Wydziału Prewencji oraz zastępcą dyżurnego, który w czasie wizytacji pełnił służbę w PdOZ, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyli poufną rozmowę z zatrzymanym mężczyzną, a także zapoznali się z wybraną dokumentacją, w tym protokołami zatrzymań osób.

W PdOZ mieści się 5 dwuosobowych pomieszczeń wyposażonych standardowo w podesty do spania, stół i taborety. Warunki materialne oceniono jako dobre, pomieszczenia były w całości remontowane ok. 2 lat temu. W czasie wizytacji w PdOZ przebywała 1 osoba zatrzymana w związku podejrzeniem popełnienia przestępstwa (znęcanie się nad członkami rodziny).

Służbę w PdOZ pełni 1 funkcjonariusz Policji - zastępca dyżurnego, który w trakcie dyżuru przebywa na dyżurce. W KPP w Garwolinie wyznaczono 5 etatowych funkcjonariuszy Policji do pełnienia tego typu funkcji, nie ma natomiast odrębnego zespołu pracowników przeznaczonych tylko do pracy w PdOZ (brak profosa).

Przed umieszczeniem w PdOZ badaniu lekarskiemu poddawane są wszystkie osoby nietrzeźwe, natomiast pozostałe tylko wówczas, gdy zachodzi sytuacja określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102), czyli gdy osoba ta oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przeprowadzenia badania lekarskiego lub posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeśli zatrzymany posiada obrażenia, funkcjonariusz przyjmujący go do PdOZ opisuje je w książce przebiegu służby (w KPP w Garwolinie prowadzonej w formie elektronicznej) oraz w oddzielnej notatce.

Szczegółowe ustalenia opisane zostaną w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-08-03 13:13:47
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-12-08 08:40:58
Operator: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-08-25 14:15:55
Operator: Grażyna Kalisiewicz