Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi

Data

W dniu 26 kwietnia 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Policyjnej Izby Dziecka w Łodzi. W placówce jest 20 miejsc (w tym izolatka) przeznaczonych dla nieletnich chłopców i dziewcząt.

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie sposobu traktowania nieletnich przebywających w jednostce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawienie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe wnioski i zalecenia z wizytacji przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński