Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych w Suwałkach.

Data
,

W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych, działające w ramach Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach przy ul. Sportowej 24. Ośrodek jak i Pogotowie prowadzone są od 2016 r. przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa”. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 

Placówka dysponuje 14 miejscami dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. W trakcie wizytacji w placówce nie przebywała żadna taka osoba. 

W ocenie delegacji KMPT niektóre warunki pobytu powinny ulec zmianie, w szczególności: 
•    system przywoławczy wymaga naprawy lub wymiany na nowy, bowiem nie był on sprawny we wszystkich celach;
•    zapis monitoringu możliwy jest jedynie w jednej celi. W ocenie delegacji powinna istnieć możliwość zapisu obrazu, z każdego pomieszczenia, do którego doprowadzane są osoby w celu wytrzeźwienia;
•    większość pomieszczeń była wyeksploatowana i wymaga odświeżenia; 

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz