Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Izbie Zatrzymań przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

Data

W dniu 7 maja 2024 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Izbę Zatrzymań przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, zlokalizowaną przy ul. Herberta 49.

Celem wizytacji było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Żandarmerię Wojskową oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Wizytowana Izba przygotowana jest na przyjęcie 28 osób (kobiet i mężczyzn), w 14 pokojach dla osób zatrzymanych. W czasie wizytacji w Izbie nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu pomieszczeń placówki, zapoznali się z dostępną na miejscu dokumentacją oraz sporządzili dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński