Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, Filia w Jordanowie.

Data
,

W dniach 3 – 5 października 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w filii Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, zlokalizowanej w Jordanowie, ul. Rynek 45. 

Delegacji KMPT towarzyszyła ekspertka zewnętrzna – psycholog, której ekspertyza zostanie wykorzystana w raporcie, w niezbędnym zakresie.

Wizytowana placówka jest filią DPS w Łętowni, na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2022 r., znak WP-III.9423.13.2022. Podmiotem prowadzącym jest obecnie Powiat Suski. Wcześniej obiekt ten stanowił odrębny dom pomocy społecznej, prowadzony przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (tzw. Zgromadzenie Sióstr Prezentek).

Wizytowana filia DPS przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Jej pojemność wynosi 47 miejsc. W czasie wizytacji KMPT przebywało w niej 46 mieszkanek.

Wizytujący pozytywnie ocenili zapewnione podopiecznym warunki materialne. Pomieszczenia były utrzymane w czystości, odpowiednio wyposażone i urządzone. 

Wizytujący nie otrzymali sygnałów o niewłaściwym traktowaniu podopiecznych przez aktualny personel DPS. Opinie o pracownikach, jak również kierownictwu placówki były pozytywne.

Mieszkanki zwróciły uwagę na zmiany jakie zaszły w obszarze ich traktowania, jak również przysługujących im praw i wolności po zmianie podmiotu prowadzącego DPS. Delegacja KMPT otrzymała bowiem informacje, że do czasu zmiany podmiotu prowadzącego, podopiecznym nie wolno było oglądać telewizji, jak również swobodnie poruszać się po budynku. Natomiast jedną z kar miało być zamykanie podopiecznych na klucz w pokoju mieszkalnym.

Wizytujący zwrócili uwagę na konieczność udoskonalenia sposobu rejestracji obrażeń zaobserwowanych u mieszkanek, przeszkolenia kadry z Protokołu stambulskiego, zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju zawodowego poprzez system odpowiednich szkoleń oraz wsparcia psychologicznego w postaci zewnętrznej superwizji, pozwalającej na rozładowanie napięć powstałych wskutek wykonywanych obowiązków służbowych i przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu.

Szczegółowe wnioski i rekomendacje KMPT mające na celu wyeliminowanie ryzyka tortur i złego traktowania podopiecznych zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-10-10 09:20:37
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-01-23 08:40:27
Operator: Grażyna Kalisiewicz