Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 44 - Wstrzymanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

CO TO ZNACZY?

Podobna regulacja nie występowała przed rokiem 1997 w polskim konstytucjonalizmie.

Aby wystąpiło zawieszenie biegu przedawnienia, wymagane jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • przestępstwo musi być popełnione przez funkcjonariusza publicznego (lub na jego zlecenie),
  • oraz w stosunku do sprawcy tego czynu z przyczyn politycznych nie wszczęto lub przerwano (zawieszono) postępowanie (dochodzenie, śledztwo).

Nie chodzi jedynie o przestępstwa polityczne, ale o wszystkie przestępstwa – w tym także czyny wymienione w art. 43.

Przepis ten ma szczególne znaczenie w kontekście zdarzeń, które zaszły w trakcie trwania poprzedniego ustroju. Obecnie nieściganie przestępstw z przyczyn politycznych jest niekonstytucyjne.

Liczba wyników: 4