Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws inicjatywy ustawodawczej zadośćuczynienia za krzywdy represjonowanym w PRL

Data:

Wystąpienie RPO do Posła Ryszarda Kalisza, Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rozważenia możliwości zainicjowania działań legislacyjnych prowadzących do objęcia zakresem podmiotowym art. 8 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego osób, które poddane były faktycznym represjom ze strony organów państwa w latach 1944-89 

Wystąpienie RPO do Posła Ryszarda Kalisza, Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rozważenia możliwości zainicjowania działań legislacyjnych prowadzących do objęcia zakresem podmiotowym art. 8 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego osób, które poddane były faktycznym represjom ze strony organów państwa w latach 1944 – 89 – 25 lutego 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk