Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zwiększenie ochrony emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia – Minister Rodziny odpowiada na postulat RPO

Data:

Rzecznik otrzymał odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na sformułowany w wystąpieniu generalnym postulat zwiększenia poziomu ochrony emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia przy potrącaniu różnych należności.

Minister poinformowała, że kwestia ewentualnej zmiany kwot wolnych od egzekucji i potrąceń będzie przedmiotem prac legislacyjnych Sejmu w związku z wniesionym 11 grudnia 2015 r. poselskim projektem ustawy (druk nr 150). Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po I czytaniu projektu skierowała go do dalszych prac w podkomisji sejmowej. Ministerstwo zaś przygotowało projekt stanowiska Rządu, w którym pozytywnie oceniono propozycje zwiększenia ochrony świadczeniobiorców przed negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego.

Kwestia kwot wolnych, a w szczególności skala ich podwyższenia będzie zatem przedmiotem prac legislacyjnych Sejmu.

Komentarz Lesława Nawackiego, dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO:

Na przestrzeni ostatnich lat to nie pierwsza inicjatywa poselska, podjęta w celu rozwiązania tego problemu. Wypada zatem mieć nadzieję, że tym razem doprowadzi do zmiany podnoszącej kwoty świadczeń emerytalno-rentowych niepodlegające zajęciom. Obecnie kwota wolna odpowiadająca wysokości 50% najniższej emerytury lub renty jest niższa od granicy ubóstwa, zapewniającej minimum egzystencji i znacznie odbiega od kwoty minimalnego wynagrodzenia, wolnej od potrąceń na mocy tytułów innych niż świadczenia alimentacyjne.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP