Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Valeri Vachev wizytował osiedla romskie w Małopolsce

Data:

17 i 18 kwietnia 2023 r. zastępca RPO Valeri Vachev, wraz ze współpracownikami: Magdaleną Kuruś – dyrektorką Zespołu ds. Równego Traktowania, Agnieszką Szmajdzińską – naczelniczką Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych, Jagną Krotoską – starszą radczynią w Wydziale Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych, Maciejem Grześkowiakiem – głównym koordynatorem ds. współpracy strategicznej oraz Marcinem Sośniakiem – ekspertem z ramienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przyjechał z wizytacją do gminy Limanowa, gminy Łącko i do miasta Limanowa.

Delegacja Biura RPO spotkała się ze społecznością romską zamieszkującą miasto Limanowa, osiedle romskie w Koszarach oraz osiedle romskie w Maszkowicach. Podczas wizytacji odbyły się spotkania delegacji Biura RPO, lokalnej społeczności romskiej oraz przedstawicieli władzy samorządowej gminy Limanowa, gminy Łącko oraz miasta Limanowa. W spotkaniu, które miało miejsce w urzędzie gminy Łącko wzięły udział również osoby mieszkające w sąsiedztwie osiedla romskiego w Maszkowicach.

Podczas spotkań wspólnie omawiano aktualne wyzwania, z jakimi mierzą się mieszkańcy osiedli w Koszarach i w Maszkowicach oraz społeczność romska mieszkająca w mieście Limanowa, a także potencjalne rozwiązania pozwalające na poprawę ich warunków socjalno-bytowych i pełne włączenie w życie społeczne.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski