Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wspólna wizyta Zastępcy RPO i przedstawicieli UNICEF w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Data:

15 lutego 2023 roku odbyła się wspólna wizyta przedstawicieli RPO i UNICEF w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował zastępca RPO Valeri Vachev, naczelniczka Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych Agnieszka Szmajdzińska i główny koordynator ds. współpracy naukowej Maciej Grześkowiak. Ze strony UNICEF w wizytacji udział wzięli m.in. zastępczyni koordynatora krajowego Enas Obeidat oraz regionalny doradca ds. ochrony dzieci (Regional Advisor on Child Protection) Aaron Greenberg.

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie ma charakter rodzinny. Oznacza to, że wśród osadzonych w nim cudzoziemców są rodziny z dziećmi oraz małoletni bez opieki. Podczas wizyty doszło do spotkania przedstawicieli obu instytucji z Zastępcą Komendanta ds. granicznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, z Naczelnikiem Ośrodka oraz z jego personelem. Przedstawiciele Rzecznika odbyli też poufne rozmowy z cudzoziemcami osadzonymi w ośrodku. Rozmowy z cudzoziemcami odbyli również przedstawiciele UNICEF.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Współpracy Strategicznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski