Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się koordynatorem krajowym UNICEF w Polsce

Data:

10 stycznia 2023 r. RPO Marcin Wiącek przyjął w biurze koordynatora krajowego UNICEF w Polsce Rasheda Mustafe Sarwara. Rzecznikowi towarzyszyli główny koordynator do spraw współpracy naukowej Maciej Grześkowiak oraz oraz naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego Michał Kubalski.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w obszarze praw dziecka w Polsce, w szczególności w związku z obecnością dzieci z Ukrainy oraz z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie dotyczyło takich problemów jak ochrona dzieci przekraczających obie granice, pushbacki, detencja małoletnich, czy kwestie związane z różnicami prawnymi między Polską a Ukrainą mające wpływ na sytuację dzieci z Ukrainy w Polsce. Rozmawiano również na temat możliwości współpracy na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności w związku z obecnością w Polsce małoletnich uchodźców.

Biuro UNICEF (Emergency Response) zostało powołane w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie i zajmuje się przede wszystkim pomocą dla dzieci i młodzieży uchodźców ukraińskich przebywających na terenie RP. Programy odnoszą się do sektorów edukacji, ochrony praw dzieci, zdrowia itp.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski