Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Zespołem Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Data:

12 kwietnia 2024 r. zastępca RPO Valeri Vachev spotkał się z przedstawicielami i przedstawicielkami Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Głównym tematem rozmowy były kwestie związane z prawem do oddychania czystym powietrzem i prawami pieszych do bezpiecznego poruszania się po przestrzeni miejskiej.

W spotkaniu, które odbyło się w Biurze RPO uczestniczyli również zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Łukasz Kosiedowski, główna koordynatorka ds. współpracy z partnerami społecznymi Adela Gąsiorowska oraz Tomasz Schabowski z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

Spotkanie otworzył Valeri Vachev, przedstawiając podejmowane dotychczas w przez RPO działania dotyczące czystości powietrza i przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym pochodzącym z ferm przemysłowych.

Następnie przedstawiciele i przedstawicielki Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zaprezentowali postulaty związane z prawem do oddychania czystym powietrzem. Podkreślono konieczność traktowania dzieci jako pełnoprawnych użytkowników przestrzeni publicznej oraz zagwarantowania przestrzegania ich praw wynikających z Konstytucji i prawa międzynarodowego. Zaprezentowano także dane dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza i jego skutków zdrowotnych w Polsce i na świecie oraz przedstawiono możliwe rozwiązania tego problemu, jakimi są strefy czystego transportu i tzw. szkolne ulice. 

W drugiej części spotkania omówiono kwestie związane z prawem pieszych, w szczególności możliwość korzystania przez nich z chodników. Przedstawiciel Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zaprezentował problemy wynikające z obecnego stanu prawnego dotyczącego zasad parkowania, kar za nielegalne parkowanie oraz niszczenia zieleni przez parkujących kierowców. Następnie obecni na spotkaniu przedstawiciele Biura RPO odnieśli się do proponowanych rozwiązań oraz zapowiedzieli przeanalizowanie możliwych działań Rzecznika w tym zakresie. 

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to nieformalna grupa organizacji i inicjatyw społecznych.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik