Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski spotkał się z przedstawicielami Komisji Praw Człowieka oraz Pomocy Humanitarnej niemieckiego Bundestagu

Data:

1 czerwca 2023 r. zastępca RPO Wojciech Brzozowski spotkał się w Biurze RPO z przedstawicielami Komisji Praw Człowieka oraz Pomocy Humanitarnej niemieckiego Bundestagu. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z ochroną praw człowieka w Polsce, a także działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, jego kompetencje oraz wykonywane zadania.

Ze strony BRPO w spotkaniu uczestniczyli również Justyna Jezierska z Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania oraz zastępca dyrektora Zespołu Prezydialnego i Współpracy Międzynarodowej Maciej Kruk.

W zainteresowaniu przedstawicieli Komisji znalazły się przede wszystkim kwestie związane z prawami i wolnościami osób LGBTIQ, m.in. w kontekście dostępu do świadczeń zdrowotnych czy utrudnień w życiu codziennym. Rozmawiano również o sytuacji na granicy Polski z Białorusią w kontekście trwającego kryzysu humanitarnego. Rzecznik Brzozowski przybliżył również stanowisko RPO w odniesieniu do wykonywania orzeczeń sądów europejskich przez Polskę, jak i ocenę prawną RPO ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Poruszono także m.in. kwestie związane z ustawodawstwem uchwalonym podczas pandemii COVID-19 i ochroną praworządności.

W składzie niemieckiej delegacji znaleźli się przewodnicząca Komisji Renata Alt, zastępca przewodniczącej Norbert Altenkamp oraz członkowie Komisji Falko Droßmann, Heike Engelhardt, Max Lucks, Jürgen Braun. Delegacji towarzyszyła Andrea Eriksson z sekretariatu Komisji oraz przedstawiciele Ambasady Niemiec w Polsce szefowa wydziału politycznego Silja Waibel i jej zastępca Dominik Horneber.

Komisja Praw Człowieka oraz Pomocy Humanitarnej niemieckiego Bundestagu zajmuje się problemami związanych z prawami człowieka i pomocą humanitarną, w tym w szczególności sytuacją mniejszości etnicznych, religijnych i innych, napływem uchodźców, kurczącą się przestrzenią dla społeczeństwa obywatelskiego, ochroną obrońców praw człowieka, działaniami mającymi na celu zwalczanie tortur oraz zniesienie kary śmierci. Komisja koncentruje się również na rozwoju demokracji w poszczególnych krajach i regionach. Jej członkowie prowadzą dialog z rządami, parlamentami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. W jej skład wchodzi obecnie 17 członków, deputowanych Bundestagu.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski