Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z delegacją posłów do Bundestagu w Biurze RPO

Data:

Gości przyjęła zastępczyni RPO Hanna Machińska wraz z dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Mirosławem Wróblewskim oraz zastępcą dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania Marcinem Sośniakiem.

Delegacji niemieckich deputowanych przewodniczył Friedrich Merz, przewodniczący frakcji CDU/CSU. Towarzyszyli mu:

•    Thomas Bagger, Ambasador Niemiec w Polsce,
•    Patricia Lips, deputowana do Bundestagu, z-ca przewodniczącego frakcji CDU/CSU,
•    Paul Ziemiak, deputowany do Bundestagu,
•    Knut Abraham, deputowany do Bundestagu,
•    Jacob Schrot, szef sztabu Przewodniczącego Frakcji CDU/CSU.

Głównym tematem spotkania była działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, jego kompetencje oraz wykonywane zadania.

Zastępczyni RPO przedstawiła węzłowe problemy dotyczące ochrony praw człowieka w Polsce wskazując na pełne gwarancje niezależności funkcjonowania urzędu RPO. Podkreśliła dobrą współpracę z niemieckim Instytutem Praw Człowieka. Zwróciła również uwagę na niezwykle ważną dla Rzecznika Praw Obywatelskich wymianę doświadczeń związanych z regulacjami prawnymi oraz funkcjonowaniem ośrodka w Rosdorfie dla osób z zachowaniami dyssocjalnymi.

Uczestnicy spotkania wymienili również doświadczenia dotyczące procedur uchodźczych w Polsce oraz w Niemczech. Dyrektor Marcin Sośniak przedstawił sytuację na granicy Polski z Białorusią oraz Polski z Ukrainą zwracając uwagę na ogromne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w pomoc uchodźcom.

Dyrektor Mirosław Wróblewski przedstawił problemy dotyczące praworządności w Polsce. Omówił wybrane, aktualne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich. Poruszył również kwestię kontroli operacyjnej, inwigilacji i uprawnień służb specjalnych zwracając uwagę na zawisłe przed ETPCz sprawy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski