Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób LGBTQ+

Data:

7 lipca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami organizacji społecznych reprezentujących i działających na rzecz praw osób LGBTQ+. Rozmowa dotyczyła działań podejmowanych przez Rzecznika w kontekście ochrony ich praw w Polsce oraz aktualnych problemów tej społeczności.

W spotkaniu wzięli udział koordynatorka Zespołu Praw Osób LGBTQ+ inicjatywy Nasz Rzecznik Justyna Nakielska ze Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, Milena Adamczewska-Stachura ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, Dorota Stobiecka ze Stowarzyszenia My, Rodzice i Paweł Szulewski z Federacji Znaki Równości. Rzecznikowi towarzyszył ZRPO Valeri Vachev i przedstawiciele Biura RPO.

W trakcie spotkania poruszono między innymi temat niedawnych orzeczeń NSA w sprawie samorządowych uchwał „anty-LGBT”. NSA oddalił skargi kasacyjne na uchylenie przez sądy administracyjne czterech takich uchwał. 

Rozmawiano również o sytuacji dzieci par jednopłciowych oraz problemach związanych z uzyskaniem przez nie polskich dokumentów. Goście Rzecznika poinformowali również o bieżących problemach z jakimi spotykają się osoby LGBTQ+, w tym mowy nienawiści i transfobicznych wypowiedzi, które pojawiają się w przestrzeni publicznej.

Rzecznik zadeklarował kontynuacje działań na rzecz zapewnienia efektywnej ochrony przed dyskryminacją osób LGBTQ+. 

Poinformował również, że w Biurze RPO trwają prace nad wystąpieniem uwzględniającym wnioski płynące z niedawnego postanowienia TSUE w sprawie C-2/21. Unijny trybunał, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne NSA orzekł 24 czerwca, że dziecko pary jednopłciowej musi mieć możliwość uzyskania polskiego dokumentu umożliwiającego podróżowanie po UE bez względu na to, czy polskie prawo uznaje pary jednopłciowe oraz możliwość ich rodzicielstwa.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski