Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja ZRPO Wojciecha Brzozowskiego w sprawie obywatela Chin na lotnisku Chopina w Warszawie

Data:

•    Zastępca RPO Wojciech Brzozowski wraz z pracownikiem Biura interweniowali na warszawskim lotnisku w sprawie obywatela Chin przebywającego w tamtejszej placówce Straży Granicznej
•    Ze względu na działalność opozycyjną cudzoziemca jego deportacja do Chin stawiałaby go w sytuacji poważnego zagrożenia
•    W obecności przedstawicieli RPO cudzoziemiec zadeklarował zamiar ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce
•    W takiej sytuacji postępowanie deportacyjne musi zostać zawieszone

W godzinach wieczornych 9 lutego Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się, że w placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przebywa obywatel Chin narodowości kazachskiej, który oczekuje na deportację. Wzbudziło to wątpliwości Rzecznika, ponieważ z posiadanych informacji wynikało, że ze względu na działalność opozycyjną cudzoziemca jego deportacja do Chin stawiałaby go w sytuacji poważnego zagrożenia.

W związku z tym ZRPO Wojciech Brzozowski wraz z głównym koordynatorem Maciejem Grześkowiakiem udali się niezwłocznie na lotnisko, aby upewnić się, że nie dojdzie do deportacji wbrew przewidzianym w prawie gwarancjom. Na miejscu przedstawiciele Rzecznika zostali poinformowani, że cudzoziemiec wprawdzie nie miał być deportowany w najbliższych godzinach, jednak wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu.

Obywatel Chin, w obecności przedstawicieli RPO, zadeklarował wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 305 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, postępowanie deportacyjne musi zostać zawieszone.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski