Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych – zgłoszenia zbieramy do 10 lipca 2016 r

Data:

Zgłoszeń dobrych praktyk przychodzi coraz więcej, więc dajemy sobie – i Państwu – trochę więcej czasu. Termin naboru opisów projektów realizowanych przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe  przesuwamy do 10 lipca 2016 r.
Zapraszamy do uczestnictwa – od dzielenia się dobrymi praktykami ich liczba rośnie

Złota księga

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza organizacje społeczne, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucje realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Celem jest promowanie wartych upowszechnienia inicjatyw na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależy nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku.

Nie przewidujemy nagród finansowych ani rzeczowych. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć.

Dobre pomysły I edycji dostepne są tu: www.zlotaksiega.rpo.gov.pl/pl/edycja/edycja-i

Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dotyczące konkursu i szczegółów wyłaniania dobrych praktyk do „Złotej Księgi” są dostępne pod adresem: www.zlotaksiega.rpo.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o pobranie i wypełnienie formularza w formie elektronicznej oraz wysłanie go pod adresem zlotaksiega@brpo.gov.pl.

Po wypełnieniu należy wersję papierową formularza (poświadczoną przez kierownika instytucji/ organizacji realizującej dobrą praktykę) wysłać (wraz dodatkową dokumentacją, o ile wnioskodawca uzna, że jest ona potrzebna) na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Centrum Projektów Społecznych
Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Propozycje dobrych praktyk można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2016 r.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk