Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Drugie spotkanie w Międzyrzeczu. O sprawach osób starszych i z niepełnosprawnościami

Data:
Tagi: wydarzenie

Na pierwsze spotkanie, bardzo ciekawe, przyszło w Międzyrzeczu tylko kilka osób. Wyjaśniły, że informacja o spotkaniu z RPO dotarła za późno. Dlatego zorganizowaliśmy drugie spotkanie, po południu. Było to możliwe dzięki pomocy starosty - w sali starostwa powiatowego zebrało się 20 osób.

Byli też przedstawiciele powiatu.

Słuchaliśmy o działaniu organizacji pozarządowych, uniwersytetu trzeciego wieku, o radzie senioralnej, o radzie organizacji pozarządowych. O zmianach w ustawie o pożytku publicznym, która wprowadziła zmiany dotyczące jednego procenta: czy aby, przy obecnych zmianach w kraju, nie będzie on odbierany organizacjom?

(Chyba nie ma takiego zagrożenia, ale sprawdzimy.)

Wspólnocie lokalnej bardzo zależy na budżecie partycypacyjnym, a problemem jest fasadowość konsultacji i podejmowanie decyzji przez samorządy bez zasięgania opinii mieszkańców. Ale równocześnie ludzie zgłaszają zaniepokojenie sprawami kraju: jak to jest możliwe, że uchwalana jest przez Sejm ustawa antyterrorystyczna, która niesie tyle zagrożeń dla wolności obywatelskich.

Adam Bodnar przyznał, że problem z nią jest poważny, ale też rząd w żaden sposób nie bierze pod uwagę opinii ekspertów i obywateli. Na społeczne wysłuchanie publiczne (społeczne, bo na formalne Sejm się nie zgodził) nie przyszli posłowie partii rządzącej. Ustawa przejdzie prawdopodobnie w obecnym, groźnym kształcie.

- Jeśli więc Państwo narzekacie na brak konsultacji w samorządzie, to trzeba pamiętać, jak istotne znaczenie ma przykład z góry. Trzeba jednak pamiętać, że konsultacje to nie negocjacje. Sprawujący władzę muszą podejmować decyzje, ale mają obowiązek wysłuchać uwag i jasno na nie odpowiedzieć. Takie postępowanie poprawia jakość życia publicznego - mówił Adam Bodnar.

Zebrani opowiadali o swoich działaniach na rzecz seniorów, a rzecznik praw obywatelskich zachęcał ich do zgłaszania tych świetnych pomysłów i inicjatyw do drugiego wydania Złotej księgi dobrych praktyk na rzecz seniorów. RPO stara się w ten sposób propagować najlepsze działania - po to, by inni mogli się inspirować.

W Międzyrzeczu działa też stowarzyszenie na rzecz dzieci rodziców z niepełnosprawnościami uzdolnionych artystycznie. Sposób, w jaki jej członkowie stawiają czoła przeciwnościom losu, budzić może tylko najwyższy szacunek.

Rozmawialiśmy też o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza głuchych i niedosłyszących (Adam Bodnar przekazał publikacje Biura RPO), o sytuacji młodocianych matek, o spółdzielniach socjalnych. Po raz kolejny w Lubuskiem usłyszeliśmy też o sprawach Dzieci Wojny - osieroconych w w czasie II wojny światowej, a teraz już w podeszłym wieku.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk