Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi

Data:

Sprawa pani Katarzyny z Nowego Sącza, której pracodawca dawał przez kilka lat dwutygodniowe umowy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem pierwszej instancji o ustalenie że panią Katarzynę  łączyła z agencją ochrony mienia umowa o pracę.

Stan faktyczny:

Pani Katarzyna była przez rok zatrudniona przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony Mienia na podstawie umowy o pracę; następnie, z powodów ekonomicznych po stronie pracodawcy, pracodawca zmienił podstawę zatrudnienia na zawierane kolejno przez 6 lat umowy zlecenia. Zatrudnienie pani Katarzyny na podstawie umów zlecenia nie różniło się od obowiązków wynikających z umowy o pracę. Sąd Rejonowy uznał, że panią Katarzynę łączyła umowa o pracę z Agencją, mimo iż formalnie strony łączyły zawierane kolejno po sobie umowy cywilnoprawne. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uwzględnił apelację pracodawcy - zmienił wyrok i oddalił powództwo.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Sprawa dotyczy bardzo istotnego problemu wymuszania przez pracodawcę na słabszej stronie – pracowniku - świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w sektorze usług ochrony mienia. Sprawa jest także przykładem dobrej współpracy pomiędzy RPO a Państwową Inspekcją Pracy, która zawiadomiła RPO o wytoczonym przez siebie postępowaniu w sprawie pani Katarzyny.

Stan sprawy:

RPO rozważa wniesienie skargi kasacyjnej.

Skąd RPO wie o sprawie?

Informacja od Państwowej Inspekcji Pracy.

Argumenty prawne RPO

Patrz załączony dokument

Numer sprawy:

III.7041.1.2016

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-15 14:51:18
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: M@riuszM@slowiecki