Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy.

Data:

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 18. 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz