Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka przed Radą Praw Człowieka: także o sytuacji w Polsce

Data:

Na otwarciu 32. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Zeid Ra'ad Al-Hussein odniósł się do sytuacji w Polsce.

Powiedział m.in., że w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w tym na Węgrzech, w Polsce i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przed instytucjami broniącymi praw człowieka i państwa prawa stoją nowe wyzwania związane z niezależną kontrolą działań władzy wykonawczej. Niemal w całym regionie demokratyczne wartości i niezależność dziennikarzy są zagrożone. Nawiązując do opinii Komisji Europejskiej w sprawie kryzysu konstytucyjnego w Polsce wysoki komisarz ONZ zachęcał rząd Polski do czerpania z ekspertyz i dużego doświadczenia i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zeid Ra'ad Al-Hussein w swoim wystąpieniu zauważył również "niepokojący wzrost" liczby zatrzymań migrantów w Grecji i we Włoszech. Zaapelował o inne rozwiązania niż np. umieszczenie w aresztach dzieci oczekujących na rozpatrzenie wniosku o azyl.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk