Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy o stanie praw człowieka w Polsce

Data:

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks oficjalnie zaprezentował raport podsumowujący jego wizytę w Polsce z lutego br. Komisarz spotkał się wtedy z szefami Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, marszałkiem Sejmu RP, marszałkiem Senatu RP, rzecznikiem praw obywatelskich i rzecznikiem praw dziecka. Rozmawiał też z przedstawicielami administracji rządowej i mediów oraz organizacjami pozarządowymi. To pierwszy od 2007 roku raport Rady Europy omawiający stan praw człowieka w Polsce.

W raporcie Komisarz poruszył zagadnienia związane z prawnymi oraz instytucjonalnymi ramami ochrony i promocji praw człowieka, wymiarem sprawiedliwości, wolnością mediów, jak również prawami kobiet i równouprawnieniem płci. Wraz z raportem opublikowana została oficjalna odpowiedź polskich władz.

- Mając na uwadze kluczową rolę, jaką polski Rzecznik Praw Obywatelskich odgrywa w ochronie i promowaniu praw człowieka, Komisarz wzywa polskie władze, by zagwarantowały tej instytucji pełną niezależność przez zapewnienie jej możliwości efektywnej realizacji swojego mandatu w oparciu o stabilne i wystarczające finansowanie oraz zabezpieczenie rzetelnej, przejrzystej i bezstronnej procedury zawieszenia immunitetu Rzecznika w związku z postępowaniem karnym - czytamy w raporcie Rady Europy.

Nils Muižnieks przedstawił raport podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-06-15 15:38:17
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-07 12:32:20
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk