Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stan praw człowieka w Polsce opisany w dorocznym raporcie Departament Stanu USA

Data:

Departament Stanu USA opublikował 13 kwietnia doroczny raport poświęcony przestrzeganiu praw człowieka w 199 krajach świata. W przypadku Polski analitycy wskazują na problemy, które są przedmiotem stałej uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich (jego działania opisane są zresztą w raporcie jako niezależne i zdaniem organizacji pozarządowych – efektywne).

Autorzy raportu, podkreślając demokratyczny charakter rządów w Polsce wskazują przede wszystkim na problemy z ksenofobią i rasizmem, w tym antysemityzmem, prowadzącymi do aktów agresji zarówno w mowie jak i w czynach. Polskie organizacje pozarządowe zauważają niechęć policji i prokuratury do zajmowania się takimi sprawami

Polskim problemem są też m.in.

- warunki, w jakich przebywają więźniowie (za duże zagęszczenie, budynki więzienne z XIX wieku) I to, jak są traktowani przez Służbę Więzienną (polskie prawo nie zawiera definicji tortur, co utrudnia reagowanie i instruowanie funkcjonariuszy)

- konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego

- sprawy przemocy domowej
- dyskryminacja kobiet na rynku pracy
- dyskryminacja mniejszości narodowych, a także ze względu na orientację seksualną

- naruszenia prawa pracowników do zrzeszania się (zwłaszcza osób zatrudnianych na umowy cywilne)

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk