Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W sprawie niezgodnego z prawem przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej prokuratorów wojskowych do rezerwy kadrowej - wystąpienie do Prokuratora Generalnego

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło zawiadomienie od prokuratora byłej Wojskowej Prokuratury Okręgowej oraz prokuratora byłej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, dotyczące decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. o przeniesieniu ich do rezerwy kadrowej i skierowaniu do służby w liniowych jednostkach wojskowych. Skarżący wskazywali, że w świetle przepisów obowiązujących w chwili wydania powyższych decyzji, jak i obecnie nie można przenieść prokuratora do rezerwy kadrowej i skierować do wykonywania zadań służbowych do jakiejkolwiek jednostki wojskowej.

Zgodnie z ustawą o prokuraturze ważną do 31 marca 2016 r. zwolnienie bądź przeniesienie prokuratora wojskowego z zajmowanego stanowiska następuje wyłącznie na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego. W opisanym przypadku jednak powyższy wymóg prawny nie został spełniony, gdyż NPW nie wystąpił z podobnym pismem do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z przepisami Minister Obrony Narodowej nie może powierzyć prokuratorowi wojskowemu nawet czasowego pełnienia obowiązków w dowolnej jednostce wojskowej, gdyż odbywają oni służbę wyłącznie na stanowiskach w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośbą o  analizę przedstawionej sprawy i informacje o dokonanych ustaleniach.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska